مصباح الهدی

ن والقلم و ما یسطرون

روابط بین محرم و نامحرم در آینیه روایات اسلامی


در دين مقدس اسلام ، روابط زن و مرد، داراى شرائط و احكام مخصوصى است كه

 

هر مسلمانى بايد آن را بداند و رعايت كند، در جوامع امروز بشرى بخاطر بى بند و

 

بارى و عدم رعايت نكات اخلاقى لازم ، زن و مرد، بدون در نظر گرفتن مسائل

 

اخلاقى ، با هم ارتباط برقرار مى كنند، و دچار دهها مفسده اجتماعى شده و خود

 

و اجتماع را به هلاكت مى كشانند.

اسلام روابط زن و مرد را بسيار حساس و دقيق معرفى مى كند، و جوامع بشرى را

 

از ارتباط ناسالم ميان زن و مرد بر حذر مى دارد.

غريزه جنسى بعنوان يك غريزه فطرى احتياج به كنترل و تعديل دارد، و مى بايد از

 

راههاى مشروع به آن پاسخ داد و نياز جنسى را تاءمين نمود، وگرنه تاءمين بى قيد

 

و شرط مسائل شهواني ، نه تنها سودمند نيست ، بلكه موجب هلاكت خواهد بود.

به همين جهت است كه در اسلام ، عده اى از افراد براى زن يا مرد بعنوان محرم و

 

نامحرم ، مطرح شده اند اختلاط زن و مرد نامحرم موجب تحريك غريزه جنسى و

 

زمينه فعاليت شيطان براى ايجاد فساد در جامعه خواهد بود.

به همين نظر اسلام هرگز اختلاط زن ومرد را نيكو نشمرده است ، و به زن و مرد در

 

مورد خطر اينگونه محافل هشدار داده است ، مخصوصا اختلاط پسرو دختر جوان در

 

مجالس خلوت يا بى بند و بار.

وقت خشم و وقت شهوت مرد كو؟ اين عابد به سختى مقاومت كرد

در ميان بنى اسرائيل زن بد كاره اى بود كه بسيارى از جوانان را شيفته خود كرده

 

بود، روزى در نزد وى جوانى گفت : اگر آن عابد مشهور هم اين زن را ببيند شيفته

 

وى مى شود، زن با شنيدن اين سخن سوگند خود كه به خانه نمى روم تا عابد را

 

منحرف كنم ، همان شب به طرف خانه عابد آمد، در زد و گفت : اى عابد امشب

 

مرا پناه ده كه در خانه تو شب را صبح كنم ، عابد امتناع نمود، زن گفت : بعضى از

 

جوانان قصد تجاوز به من را دارند، از ايشان گريخته ام اگر در را باز نكنى ، كارى

 

زشت صورت مى گيرد، عابد با شنيدن اين سخن در را باز كرد.

زن چون وارد خانه شد، براى فريب عابد لباسهاى خود را افكند، همينكه نگاه عابد

 

به زيبائى و جمال زن افتاد عنان شهوت از دست داد، وقتى به خود آمد كه دست

 

خود را بر بدن آن زن ديد در همان ساعت بخود آمد، دست بر داشت ، در آنطرف

 

ظرفى پر از  آتش بود دست خود را بر روى آتش ‍ نهاد، زن گفت چه مى كنى ؟

 

گفت : دست خود را به آتش دنيا مى سوزانم شايد از آتش آخرت نجات يابم ، زن

 

به عجله بيرون شتافت و فرياد زن عابد را دريابيد كه دست خود را سوزاند.وقتى

 

مردم رسيدند ديدند دستش سوخته است .

نصيحت شيطان

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: ابليس به حضرت موسى گفت : اى موسى

 

با زن نامحرم تنها مباش كه هرگاه مردى با زن نامحرم خلوت كند من خودم حاضر

 

مى شوم.

نفس انسان بهانه جوست

(( النظرة بعد النظرة تزرع فى القلب الشهوة و كفى بها لصاحبها فتنة ))

امام صادق عليه السلام فرمود: نگاه بعد از نگاه (به حرام يا به امور بيهوده ) شهوت

 

را در دل مى روياند و همين براى هلاك صاحب آن كافى است (نگاه هاى بيهوده به

 

اشياء و افراد موجب پراكندگى ذهن و بهانه جوئى و هوسبازى روح انسان است تا

 

چه رسد به نگاه حرام يعنى روح بسيارى مانند اطفال تا وقتى نديده در خواست

 

ندارد همين كه ديد با سر سختى بهانه جوئى مى كند)

اثر چشم پوشى
(( غضوا ابصار كم ترون العجائب .))


پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: چشمهاى خويش را بر هم نهيد تا عجائب

 

ببينيديعني  (تا ديده ما متوجه امور مادى است دل هم از ديدن معنويات غافل است

 

، همينكه ديده بسته شد دل از سرگرمى دنيا جدا شده به كلمات نظر مى كند ).

نگاه دوم ممنوع

(( لكم اول نظرة الى المراة فلا تتبعوها نظرة اخرى و احذروا الفتنة ))

اميرالمؤ منين عليه السلام فرمود: نگاه اول كه به نامحرم افتاد مال شما، دنبال آن

 

ديگر نگاه نكنيد و بترسيد از هلاكت .

پاداش چشم پوشى

امام صادق عليه السلام فرمود: هر كه نگاهش به زنى افتد و چشم خويش را به

 

آسمان برگرداند و يا چشم را ببندد، پلك چشم او باز نشود مگر اينكه خداوند از زنان

 

بهشتى بدو تزويج كند.

زن و مرد هر دو بايد عفت چشم داشته باشند

(( من ملا عينيه من حرام ملاالله عينيه يوم القيامة من النار الا ان يتوب و يرجع .))

امام صادق عليه السلام از پدران خود عليهم السلام روايت كند كه فرمودند: هر كه

 

چشمان خويش را از حرام پر كند خداوند دو چشم او را در قيامت از آتش پر كند م

 

گر اينكه توبه كند و برگردد.

تير شيطان
(( اياكم و النظر فانه سهم من سهام ابليس . ))امام صادق عليه السلام فرمود: از نگاه (آلوده ) بپرهيزيد كه تيرى از تيرهاى شيطان

 

است.

خواهر زن محرم نيست .

از امام رضا عليه السلام شخصى سئوال كرد آيا به موى خواهر زن مى توان نگاه

 

كرد، فرمود: خير مگر اينكه از زنهائى باشد كه بر اثر پيرى اميد ازدواج نداشته باشد،

 

راوى پرسيد: خواهر زن با زن غريبه يكى است ؟ فرمود: بله .

به نامحرم دست ندهيد

(( من صافع امراة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز و جل ))

امام صادق عليه السلام از پدران بزرگوارش روايت كند كه فرمودند: هر كه با زن نامحرم  

 

 دست دهد، خشم خدا را براى خود فراهم آورده است .

با نامحرم شوخى نكنيد

ابو بصير گويد: من به زنى قرآن ياد مى دادم ، روزى با او شوخى كردم ، بعدا كه

 

خدمت امام باقر عليه السلام رسيدم حضرت فرمود: اى ابا بصير به آن زن چه گفتى

 

؟! من از خجالت صورتم را با دستهايم پوشاندم ، حضرت فرمود: ديگر پيش او نرو.

دختر بچه شش ساله را به مجالس مردها نياوريد.

والى مكه محمد ابن ابراهيم شوهر دختر امام صادق عليه السلام بود، او دخترى

 

داشت كه لباسهاى رنگارنگ بر او پوشانده ، او را به مجلس ماه محرم مى آورد و او

 

را بغل مى كردند تا اينكه روزى دخترك نزد حضرت موسى بن جعفر عليه السلام

 

(كه دائى او مى شدند) آمد، حضرت در حالى كه دو دست خويش را دراز كرده بود

 

دخترك را گرفته فرمود: دختر وقتى شش ساله شد بر مرد نامحرم جايز نيست او را

 

ببوسد و يا بغل كند.

حساسيت روابط زن و مرد

سعيده و منة دو خواهر محمد ابن ابى عمير گويند نزد حضرت صادق عليه السلام

 

رفته و پرسيديم آيا زن مى تواند به برادرش سر بزند و از او عيادت كند، حضرت

 

فرمود آرى ، پرسيديم آيا مى تواند به برادرش دست بدهد، حضرت فرمود: به

 

واسطه لباس (دستهايشان به هم نخورد) يكى از آنها گفت : خواهرم نزد برادرانش

 

مى رود، حضرت فرمود: وقتى پيش ‍ بردارت مى روى لباس رنگارنگ نپوش .

نگارنده مي گويد : اگر چه دست دادن خواهر و برادر از حيث حكم شرعي، مطابق

 

با فتوي همه فقها گرامي خالي از اشكال است اما  انديشمندان و صاحبان فكر و

 

هوش ، خوب مى فهمند كه امام صادق عليه السلام وقتى دست دادن خواهر و

 

برادر را بطور مستقيم يا لباس ‍ رنگارنگ را هنگام ديدار براى زن نمى پسندد، روابط

 

زن و مرد را چقدر حساس مى داند با اين حساب ، اختلاط زن و مرد و دختر و پسر

 

نامحرم با آن وضع لباس و بدن در محافل ، خدا مى داند زمينه ساز چه مفاسدى

 

خواهد بود.

در يك بستر نخوابند

(( لا ينام الرجل مع الرجل ثوب و احد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب و هو التعزير.))

حضرت امير عليه السلام فرمود: مرد با مرد زير يك روانداز نخوابند، هر كه چنين كند

 

بايد با تعزير (تازيانه ) او را ادب كرد، و در حديثى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله

 

فرمود: دو زن نيز نبايد زير يك روانداز بخوابند مگر اينكه ناچار شوند و امام صادق

 

عليه السلام فرمود: اگر چنين كنند هر كدام استحقاق سى تازيانه دارند.

عضو ناشكر

(( ليس فى البدن شى ء اقل شكرا من العين فلا تعطوها سولها فتشغلكم عن ذكر

 

الله عز و جل ))

حضرت امير عليه السلام فرمود: هيچ عضوى ناسپاستر از چشم نيست خواسته

 

چشم را اجابت نكنيد كه از ياد خدا شما را غافل مى كند. (اين اولين ضرر نگاههاى

 

بيهوده است يعنى غفلت ).

چهار چيز دل مرده گى مى آورد

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: چهار چيز دل را مى ميراند، گناه روى گناه ،

 

با زنها زياد مناقشه كردن يعنى سخن گفتن (منظور يا زنهاى نامحرم است و يا بطور

 

كلى زياد با زنها بگو مگو كردن مخصوصا اگر نامحرم باشند، به هر حال مردان و يا

 

زنانى كه بخاطر شغل يا مسائل ديگر با اجنبى صحبت مى كنند بايد به حداقل

 

اكتفا كنند) و بگو مگو با افراد احمق كه او بگويد و تو بگوئى و به خيرى بر نگردد و

 

چهارم همنشينى با مرده ها! سوال شد: همنشينى با مرده ها يعنى چه ؟ حضرت

 

فرمود: هر ثروتمند  خوشگذارن

مؤ لف گويد: پيامبر اكرم اين چهار كار را موجب دل مرده شدن دانسته است و دل

 

كه بميرد ديگر از صفات انسانى بدور است و قابليت فيض الهى را هم ندارند، نه از

 

دعا لذت مى برد و نه از عذاب الهى مى ترسد و نه از تشويقهاى او رغبت حاصل

 

مى كند. زنگهاى خطر را احساس نمى كند و به معنويات و امور دينى ارزش قائل

 

نمى شود، حيوانى مى شود انسان نما، كه تمام تلاشش در فكر شكم و شهو

 

ت است ، و معلوم است كه گناه زياد كردن بدون توبه دل را مى ميراند، با زنهاى

 

اجانب صحبت كردن كانون فساد اخلاقى است ، با زنهائى كه محرم هم هستند

 

اما سراسر صحبتشان در محور گناه يا ماديات يا امور بيهوده است نيز همينطور

 

است ، بحث و جدل با افراد احمق هم جز گمراه كردن روح و فكر فايده اى ندارد، اما

 

همنشينى با پولداران خوشگذران از آنجا كه تمام ظاهر و باطن اين افراد نشان

 

دهنده ماديات مى باشد، لباسشان ، رخسارشان ، رفتارشان ، منزلشان ، اثاث

 

منزلشان ، فرزندانشان و فاميلشان و حتى افكار و روحياتشان تمام مظاهر مادى

 

هستند، چه بسا افراد كم ظرفيتى كه با مشاهده و همنشينى با اينان ، خود را

 

سبك و پست احساس كنند و ارزشهاى معنوى خود را فراموش كرده ، به فكر جمع

 

آورى و حرص و آز بيفتند و اين است كه موجبات مرگ و قساوت دل انسان مى

 

گردد و از همين جاست كه توصيه مى شود، زن و فرزندان خود را تا مى توانيد از

 

مجالست با اينگونه افراد بدور داريد وگرنه موجبات چشم و كم چشمى و حرص و آز

 

تحقير را براى خود و خانواده فراهم خواهيم نمود.

دكتر محرم است اما:

ابو حمزه ثمالى گويد: از امام باقر عليه السلام سئوال كردم زن مسلمان اگر بلايى

 

به بدنش رسد مثل شكستگى يا زخم در مكانى كه بر مرد جايز نيست به آنگاه كند

 

(ولى ) مرد بهتر مى تواند معالجه كند از زن ، آيا بر مرد جايز است (براى مداوا) نگاه

 

كند؟ حضرت فرمود: اگر مضطر شد در مراجعه به مرد، و زن هم رضايت داد مرد مى

 

تواند او را معالجه كند.

 

نگارنده می گويد: اين كه برخى از بانوان معتقدند دكتر محرم است صحيح است اما به

 

شرط اينكه دكتر زن براى معالجه زن نباشد و يا دكتر مرد براى معالجه مرد نباشد و

 

يا دسترسى به آن غير مقدور و سنگين باشد و به مقدار ضرورت از دو طرف اكتفا

 

شود، نه اينكه نزد دكتر مثل شوهر حجاب خود را باز كند و بى پروا بدن خود را

 

نشان دهد، اگر بايد جايى از دست خود را نشان دهد جايز نيست تمام عضو را

 

نشان دهد بلكه بايد مقدار غير لازم را بپوشاند، بر دكتر هم جايز نيست بيش از

 

مقدار لازم را در نظر كند، بنابراين راننده و بقالى و و دستفروش و غير اينها

 

هيچكدام محرم نيستند كه بانوان بى پروا با آنها صحبت كنند يا به هم نظركنند

 

همچنان كه معلم و استاد نيز به هيچ وجه محرم نيست و مانند ساير مردها و

 

زنهاى نامحرم حساب مى شوند، لازم مى دانم در اينجا به حساسيت اين مسئله

 

تاءكيد كنم كه اگر جامعه اسلامى مى خواهد روابطش در عين پيشرفت علمى از

 

عفت و ديانت برخوردار باشد بايد سعى شود در محيطى بسيار ساده و عفيف با

 

همين امكانات موجود با حداكثر توان تلاش كنند تا بانوان مسلمان براى معالجه يا

 

درس خواندن محتاج نامحرم نباشد و بالعكس .

بانوان در حجاب خود دقت كنند

ام سلمه يكى از همسران پيامبر(ص ) است گويد: من با يكى ديگر از همسران

 

حضرت به نام ميمونه نزد پيامبر بوديم كه نابينائى به نام ابن مكتوم وارد شد،

 

حضرت فرمود: خود را بپوشيد (پنهان شويد) گفتيم اى پيامبر خدا مگر او نابينا

 

نيست ؟ حضرت فرمود: آيا شما هم نابينائيد؟ آيا شما نمى بينيد؟!

حضرت فاطمه سلام الله عليها به يكى از بانوان به نام اسماء فرمود من خجالت مى

 

كشم از اينكه (چون زنى از دنيا رفت ) او را روى چيزى (تخته ) قرار مى دهند و بر

 

روى او پارچه مى كشند و بينندگان مى توانند حجم بدن او را بازگو كنند، اسماء

 

گفت : اى دختر پيامبر، من در كشور حبشه چيزى ديده ام كه به شما نشان مى

 

دهم سپس مقدارى از چوب نازك و مرطوب فراهم كرده ، به صورت تابوت در آورد، و

 

روى آن پارچه اى انداخت ، همين كه حضرت فاطمه عليه السلام اين تابوت را ديد

 

لبخندى زد و فرمود: چه نيكو است اين تابوت كه مرد از زن شناخته نمى شود.

آرى برادر و خواهر عزيز، اين است بانوى نمونه اسلام كه در عزت و عظمت جاى

 

رقابت براى كمتر كسى بازگذارده است او چنان به حجاب اهميت مى دهد كه

 

حتى راضى نيست حجم بدن زن را هنگام مرگ ، نامحرم ببيند، و چقدر فاصله

 

است بين دختر پيامبر و بعضى از بانوان مسلمان كه بى حجابى يا بدحجابى و

 

معاشرت با اجانب را براى خود ارزش ‍ مى دانند.

نگاه به زنهاى كافر

مساءله : نگاه كردن به زنهاى كافر و غير مسلمان بدون لذت و بدون ترس از اينكه

 

در حرام بيفتد جائز است ، و احتياط در آن است كه بيش از آن مقدار كه عادت آنها

 

به نپوشاندن است نگاه نكند (بنابراين به زنهاى غير مسلمان كه به صورتى غير

 

معمولى و زننده ظاهر مى شوند، نگاه كردن خلاف احتياط است ).

نگاه از روى شهوت ممنوع است .

مساءله : نگاه كردن مرد به مرد و زن به زن در صورتى كه از روى لذت جوئى و يا

 

خطر ابتلاء به حرام در كار نباشد جايز است ، جز در عورت (يعنى خصوص عقب و

 

جلو نه بالا و پائين تر از آن ) و در اين مساءله فرقى ميان جوان يا پير و يا زشت و

 

زيبا نيست ، بله براى زن مسلمان مكروه است نزد زنهاى كافر بدن خود را نشان

 

دهد.

نگاه جائز و حرام

مساءله : جائز نيست براى مرد كه به زن نامحرم نگاه كند، براى زن هم جائز

 

نيست به مرد نامحرم بدون ضرورت نگاه كند، و عده اى از فقهاء فقط صورت و دو

 

كف دست را استثناء كرده اند، ولى احتياط در اين است كه اصلا به هم نظر نكنند،

 

بله تردد در مجامع عمومى مانند بازار و مانند آن كه انسان مى داند نگاهش به

 

نامحرم مى افتد اشكال ندارد و لازم نيست چشم خود را ببندد تا نگاهش به آنها

 

نيفتد، البته اين حكم در جائى است كه خطر انحراف گمراهى در بين نباشد.

نگاه كردن مرد و زنى كه به هم محرم هستند بدون قصد لذت و بدون ترس ‍ از وقوع

 

در حرام جائز است .

محارم مرد عبارتند از: همسر، مادر، خواهر، دختر و فرزندان دختر، زن پدر، مادر زن ،

 

مادر پدر مادر مادر، دختر برادر و دختر خواهر، و زن پسر، عمه و خاله .

محارم زن عبارتند از: شوهر، پدر، برادر، پسر و فرزندان پسر، شوهر مادر، پدر

 

شوهر، پدر پدر و پدر مادر، پسر برادر و پسر خواهر، شوهر دختر، عمو و دائى ،

 

البته محارم ديگرى مثل محرم شدن از راه رضاع مراجعه شود.

نفس اژدرهاست او كى مرده است

حضرت امير عليه السلام در وصيت خود هب فرزندش مى فرمايد: مانع شود از

 

اينكه زنها نظرشان به ديگرى افتد، كه حجاب بيشتر براى زنها موجب دوام بيشتر

 

است ، و (بدان كه ) بيرون رفتن (از خانه ) سخت تر از آن نيست كه فرد نامطمئنى

 

را پيش آنها بگذارى ، اگر بتوانى كارى كنى كه جز تو نشناسد (و نبينند) انجام ده

 

آنچه آمار و ارقام در جوامع غربى و يا شرقى از شيوع فساد و فحشاء نشان می                   

 

دهد، سر منشاء آن خودنمائى و چشم چرانى و طمع ورزى مرد و زن در اجتماع است .


نفس انسانى مخصوصا شهوت جنسى مثل اطفال بهانه گير است ، طبيعت اغلب

 

اطفال چنين است كه اگر چيزى را نبينند و يا نشنوند بهانه آن را نمى گيرند، اما اگر

 

ديدند به سختى رغبت مى كنند و تمام سعى خود را براى به دست آوردن آن

 

انجام مى دهند و در اين ميان هيچ ضابطه اى هم در نظر نمى گيرند.

و به عبارت ديگر نفس انسان به ويژه شهوت جنسى در بسيارى همانند شيرينى

 

است كه با ديدن صورتهاى زيبا و منظره هاى مهيج تحريك مى شود و چه مشكل

 

است مقاومت در مقابل اين هيجانها و چه اندكند كسانى كه بتوانند خود را در ميان

 

پاكدامن نگاه دارند، آرى نكته حساس و مورد غفلت اينجاست كه آدمى تا مبتلا به

 

وسوسه شهوت نشود و برايش شرائط آماده نشود، خود نيز از شهوت خويش و

 

ضعف نفس خود آگاه نيست و از اين اژدهاى مهيب ولى خفته در درونش بى خبر

 

است !

به همين جهت نه خود و نه همسر و نه جوان خود را از درگيرى با صحنه هاى مهيج

 

كنترل نمى كند، و موجب سقوط در دامن فحشا مى گردند، مراقب باشيد و به خود

 

اطمينان نداشته باشيد، و از درگيرى با مسائلى كه حس شهوت را تحريك مى كند

 

و شما را به گناه مى كشاند اجتناب كنيد، فيلمها و كتابها و يا نوارهاى مبتذل از

 

طريق ويدئو و غيره ، جز در معرض ‍ فساد قرار دادن خود و خانواده سودى در بر

 

ندارد.

بر صيصاى عابد در كمند شهوت

داستان بر صيصاى عابد بايد عبرت خوبى باشد براى والدين جوانان و همسران آنها،

 

بر صيصاى عابد مردى بود كه سالها خدا را عبادت كرده بود، به گونه اى كه

 

مستجاب الدعوة شد، از اطراف بيماران و ديوانگان را نزد او مى آوردند، او دعا مى

 

كرد، شفا مى يافتند، تا آنكه زنى از زنان اشراف به ديوانگى مبتلا شد او را براى

 

شفا يافتن پيش عابد آوردند و رفتند.

شيطان عابد را وسوسه كرد، همان عابدى كه آنقدر عبادت كرده بود كه دعايش

 

مستجاب مى شد با اين حال شيطان فهميد كه رگ حساس و نقطه ضعف او

 

كجاست ، آنقدر عابد را وسوسه كرد تا بالاخره عنان از كف داد و با آن زن زنا كرد، و

 

سپس از ترس رسوائى زن را كشت ، چون قضيه فاش شد او را گرفتند و بر سر

 

چوبه دار بستند. (دارهاى سابق همه به صورت حلق آويز نبوده بلكه محكوم را بردار

 

مى بستند تا از گرسنگى بميرد و يا با تيرى او را مى كشتند)

در حالى كه بالاى دار بود شيطان بر او ظاهر شد و گفت : من تو را به اين روز

 

انداخته ام ، اگر سختم را گوش كنى تو را خلاص مى كنم ، گفت چه كنم                               

 

شيطان گفت : مرا سجده كن ! عابد بيچاره گفت : با اين حال چگونه تو را سجده

 

كنم ؟ گفت : به اشاره هم كافيست ! عابد با اشاره بر شيطان سجده كرد! و كافر

 

شد، شيطان نيز از او بيزارى جست و سپس او را نجات هم نداد تا اينكه در حال

 

كفر مرد.

تير شيطان

(( النظر سهم من سهام ابليس مسموم ))

امام صادق عليه السلام فرمود:

نگاه تيرى از تيرهاى مسموم شيطان است ، چه بسيار نگاهى كه حسرت بسيار

 

به دنبال آورده است . از دختران برود..

سكته اثر اعمال نامشروع

(( اذا كثر الزنا من بعدى كثر موت الفجاة .))

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هنگامى كه بعد از من زنا زياد مى شود،

 

مرگ هاى ناگهانى (سكته ) نيز زياد مى شود

(يعنى اين خاصيت عمل نامشروع است كه موجب مرگ هاى زودرس ‍ مى شود

 

حتى براى ديگران ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۸۵ساعت ۱۷:۵۱ بعد از ظهر  توسط علی کریمی مفتح   |